+90 212 982 81 36 info@stkgroup.com.tr

İnsan Kaynakları

Kurumsal Yaklaşımımız

Fark Yaratan Çalışanlarımız Olsun İstiyoruz.

Kapsayıcı bir çeşitlilik politikası izleyerek çalışanlarımızı etnik köken, ırk, yaş, cinsiyet, engellilik, dini inançlar, dil, kültür ve eğitim geçmişi dahil olmak üzere her yönüyle kurum kültürümüze dahil ediyoruz. Çeşitlilik içeren iş gücümüz, rekabet açısından önemli bir avantaj ve uzun vadeli sürdürülebilir iş başarımız için hayati öneme sahip bir servet olarak kabul edilmektedir. Kapsayıcı kültürümüz çalışanlarımıza güç verir ve daha yaratıcı, üretken ve işyeri olarak daha cazip olmamızı sağlar.

İnsan Kaynakları

Politikalarımız ve İlkelerimiz

STK olarak tüm insan kaynakları politikalarımız ve süreçlerimizi, fırsat eşitliği prensibini esas alarak yürütmekteyiz.

Kurum içi atamaları özellikle önemsiyoruz. Tüm pozisyonlarda gerekli yetkinlikleri göz önünde tutarak mümkün ise ve şartları zorlayarak kurum kültürümüz içerisinde yetişmiş omuz omuza yürüdüğümüz ve başarımızda önemli rol oynayan emek veren çalışma arkadaşlarımıza öncelik veririz. Açılan pozisyonları öncelikle iç ilanlarla şirket içinde duyurarak dileyen çalışanlarımızın kariyer fırsatlarını değerlendirmelerine ve farklı tecrübeler kazanmalarına imkân sağlıyoruz. İşe alımlarımızda kurum kültürü ve değerlerimize uygunluk, sürecin tümünde dikkate aldığımız en önemli kriterlerdir.

Temel İlkelerimiz

Belirli ilkeler doğrultusunda bir yönetim anlayışı, ilkesiz bir yönetim anlayışından her zaman üstün olabileceği düşüncesine dayanarak STK olarak belirli ilkeler belirledik ve bu ilkelerimizi yönetim olarak içselleştirdik;

  • Verimlilik İlkesi
  • İnsancıl Davranış İlkesi
  • Eşitlik İlkesi
  • Güvence ve Çalışan Haklarının Korunması İlkesi
  • Açıklık İlkesi
  • Halef Yetiştirme İlkesi
  • Yönetim Geliştirme İlkesi
Karakteri işe alın. Beceriyi eğitin.

Peter Schutz

İnsan Kaynakları

Başvuru Formu